"Profito" Biuro Rachunkowe Lidia Klimas

O firmie

Świadczymy pełną gamę usług w zakresie doradztwa podatkowego i księgowości.

Poniżej przedstawiony jest przykładowy zakres naszych usług.

W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

• prowadzenie rachunkowości wszystkich rodzajów ewidencji (księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów, ryczałt)
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• kontrolę i weryfikację ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
• sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
• rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
• rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
• badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

• prowadzenie pełnej obsługi kadrowej firmy:
• prowadzenie pełnej obsługi płacowej firmy:
• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
• doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach doradztwa podatkowego nasze biuro oferuje:

• porady i opinie, wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych
• kompleksową obsługę powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
• uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
• reprezentowanie przed organami skarbowymi
• pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
• sporządzanie deklaracji podatkowych - pełny zakres:
• konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
• sporządzanie rozliczeń rocznych PIT i CIT